การอบรมเชิงปฏิบัติการเพียงครั้งเดียวไม่เคยพอ

ผมเห็นด้วยกับบทความเรื่อง “Changing Teaching Takes More Than a One-Shot Workshop” เป็นที่สุดครับ สาระสำคัญของบทความนี้ก็คือว่า การจัดการอบรมเิชิงปฏิบัติการในช่วงเวลาสั้นๆ เพียงครั้งเดียวไม่เคยเพียงพอในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน เหตุผลง่ายๆ ก็คือว่า การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเกินกว่าที่ใครจะนำเสนอได้ภายในช่วงเวลาสั้นๆ โดยไม่เกี่ยวเลยว่า วิทยากรจะเป็นใครและเก่งแค่ไหน และไม่เกี่ยวเลยว่า ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจะเป็นใครและธรรมชาติของพวกเขา/เธอจะเป็นอย่างไร

ในมุมมองของผม สิ่งสำคัญที่สุดจึงไม่ใช่การนำเสนอในระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ แต่เป็นการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องภายหลังจากนั้น และนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามทำมาโดยตลอดในโครงการ Inquiring Mind “ครูไทย หัวใจสืบเสาะ” ครับ

Comments

comments