ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับการเกิดกลางวันกลางคืน

จากบทความวิจัยเรื่อง “Capturing and Modeling the Process of Conceptual Change” ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันกับโพสที่แล้ว ผู้วิจัยนำเสนอความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับการเกิดกลางวันและกลางคืนด้วยครับ กลุ่มความเข้าใจของนักเรียนเป็นดังนี้ครับ (หน้า 57)

ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับการเกิดกลางวันกลางคืนถูกแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มครับ

  1. นักเรียนเข้าใจว่า กลางวันกลางคืนเกิดจากการที่ดวงอาทิตย์ูถูกบดบังด้วยเมฆและความมืด [นักเรียนเข้าใจว่า ทั้งโลกและดวงอาทิตย์อยู่กับที่ แต่การเคลื่อนที่ของสิ่งที่อยู่ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ทำให้เกิดกลางวันกลางคืน]
  2. นักเรียนเข้าใจว่า ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ออกไปในอวกาศ หรือเคลื่อนที่ออกไปจากโลก [นักเรียนเข้าใจว่า โลกอยู่กับที่ ส่วนดวงอาทิตย์เคลื่อนที่เข้าหาและออกจากโลก]
  3. นักเรียนเข้าใจว่า ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เคลื่อนที่ขึ้นจากและตกลงสู่พื้นดิน [นักเรียนเข้าใจว่า โลกอยู่กับที่ ส่วนดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เคลื่อนที่ขึ้นและลง]
  4. นักเรียนเข้าใจว่า ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เคลื่อนที่ขึ้นจากและตกลงสู่พื้นดิน ซึ่งเหมือนนักเรียนกลุ่มที่ 3 แต่นักเรียนกลุ่มนี้เข้าใจว่า โลกกลม ในขณะที่นักเรียนกลุ่มที่ 3 เข้าใจว่า โลกแบน
  5. นักเรียนเข้าใจว่า ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โคจรรอบโลก แต่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกัน
  6. นักเรียนเข้าใจว่า โลกและดวงจันทร์โคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยดวงจันทร์โคจรอยู่ภายนอก ส่วนโลกโคจรอยู่ภายใน [ถึงตรงนี้ นักเรียนเข้าใจแล้วว่า ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่โลก]
  7. นักเรียนเข้าใจว่า โลกหมุนรอบตัวเอง (ซึ่งแกนหมุนอาจขึ้นกับความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคน) โดยดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อยู่นิ่งๆ ฝั่งตรงกันข้ามของกันและกัน
  8. นักเรียนเข้าใจว่า ดวงอาทิตย์อยู่นิ่ง โดยมีโลกหมุนรอบตัวเอง และโคจรรอบดวงอาทิตย์ ในขณะที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกอีกที [แนวคิดทางวิทยาศาสตร์]

Comments

comments