กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

เนื่องจากเอกสารได้ถูกจัดส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตเรียบร้อยแล้ว
เว็บไซต์แห่งนี้จึงของดการเผยแพร่เอกสารเหล่านี้
บุคคลอื่นที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ทาง
mail

 • เอกสาร
  • สำหรับครู [แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1 ตุลาคม 2557]
  • สำหรับนักเรียน [แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1 ตุลาคม 2557]
 • สื่อการเรียนรู้
  • ภาวะโลกร้อน [แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1 กันยายน 2557]
  • ไขปริศนานกฟินซ์ [แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1 กันยายน 2557]
  • กำเนิดดวงจันทร์ [แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1 กันยายน 2557]
  • น้ำขึ้นน้ำลง [แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25 ธันวาคม 2557]
  • ทำไมจม ทำไมลอย [แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1 กันยายน 2557]
  • ปริมาตรหายไปไหน [แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1 กันยายน 2557]
 • แผ่นงานการนำเสนอ [แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25 ธันวาคม 2557]
 • บัญชีจัดสรร
 •  โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
  • avidemux [โปรแกรมตัดต่อวีดิทัศน์อย่างง่าย]
  • Aegisub [โปรแกรมใส่และแก้ไขซับไตเติ้ล]
  • PhET [โปรแกรมทดลองเสมือน ซึ่งต้องมีการติดตั้ง Java และ Adobe Flash Player มาก่อนล่วงหน้า]
  • GOM และ VLC [โปรแกรมเล่นวีดิทัศน์]
  • Codec [โปรแกรมถอดรหัสไฟล์ภาพและเสียงของวีดิทัศน์สำหรับ GOM]
  • WinRAR [โปรแกรมแตกไฟล์หลังการดาวน์โหลด]
 • แบบทดสอบการรู้วิทยาศาสตร์
  • ก่อนเรียน(พร้อมเฉลย) [แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30 มีนาคม 2558]
  • หลังเรียน(พร้อมเฉลย) [แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30 มีนาคม 2558]
  • ต้นฉบับ (ภาษาอังกฤษ) [แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29 ธันวาคม 2557]
  • รายละเอียด [แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29 ธันวาคม 2557]
 •  บทเรียนวิภาค
 • ร่างกรอบการประเมินการรู้วิทยาศาสตร์สำหรับ PISA 2015 (ภาษาอังกฤษ)
 • ตัวอย่างกำหนดการ
 • โปรแกรมการทดลองเสมือนอื่นๆ (ภาษาไทย)

Comments

comments