แบบสอบถามสำหรับครูเคมีที่สนใจการจัดการเรียนการสอนด้วยการเปรียบเทียบ (Analogy)

อันนี้เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์ครับ

เพื่อนของผมคนหนึ่ง (ซึ่งตอนนี้กำลังเรียนปริญญาเอกอยู่ที่ต่างประเทศ) ต้องการเก็บข้อมูลจากครูเคมีระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับ “การจัดการเรียนการสอนด้วยการเปรียบเทียบ” (Analogy)

หากอาจารย์ท่านใดสนใจการจัดการเรียนการสอนเคมีตามแนวทางนี้ อาจารย์สามารถกรอกข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้

ผมขอแสดงความขอบคุณแทนเพื่อนมา ณ โอกาสนี้ครับ

Comments

comments