การสาธิตเกี่ยวกับสนามโน้มถ่วง

การจัดการเรียนการสอนเรื่อง “สนามโน้มถ่วง” เป็นเรื่องท้าทายนะครับ ทั้งนี้เพราะ “สนามโน้มถ่วง” ไม่ใช่สิ่งที่ใครจะสังเกตได้โดยตรง นอกจากนี้ เราทุกคนเกิดมาก็อยู่ใน “สนามโน้มถ่วง” แล้ว เราจึงไม่รู้สึกถึง “สนามโน้มถ่วง” ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ข้างล่างนี้เป็นการสาธิตเกี่ยวกับอิทธิพลของสนามโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุใดๆ เราอาจนำการสาธิตนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนเรื่องต่างๆ ได้ เช่น การโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆ รอบดวงอาทิตย์ และ การเคลื่อนที่เป็นวงกลมของวัตถุใดๆ ภายใต้สนามโน้มถ่วง เป็นต้น

Comments

comments

One thought on “การสาธิตเกี่ยวกับสนามโน้มถ่วง”

Comments are closed.