แบบจำลองทางความคิดของนักเรียนชั้น ป. 6 เกี่ยวกับแรงแม่เหล็ก

อาจารย์ที่อยู่ในโครงการฯ ก็คงได้เห็นบทความเรื่อง “แบบจำลองทางความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก” กันไปแล้ว ผมขอเอามานำเสนออีกครั้ง สำหรับอาจารย์ที่ไม่ได้อยู่ในโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาความเข้าใจของนักเรียนครับ

Comments

comments