เพลงประกอบการสอนเรื่องระบบสุริยะ

ถ้าการสอนเรื่องดาราศาสตร์ โดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเป็นเรื่องที่ยากเกินไป ผมคิดว่า เพลงพวกนี้ก็ช่วยได้นะครับ อย่างน้อยๆ บรรยากาศในห้องเรียนน่าจะมีชีวิตชีวา

 

 

Comments

comments