ข้อมูลเชิงคุณภาพ (ขำๆ)

ข้อมูลเชิงคุณภาพทางการศึกษามีหลายอย่างนะครับ ซึ่งเราอาจแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก

  1. ข้อมูลจากการสังเกต
  2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
  3. ข้อมูลจากการรวบรวมเอกสารต่างๆ

ภาพข้างล่างนี่ก็เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับ เพราะมันไม่ใช่ตัวเลข ข้อมูลเชิงคุณภาพนี้มีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่ มันสะท้อนสิ่งที่ครูคนหนึ่งคิดและรู้สึก

TeacherLife

อาจารย์ลองตีความดูนะครับ หากอาจารย์ตีความไม่ได้ นั่นก็หมายความว่า ข้อมูลนี้ยังไม่เพียงพอ อาจารย์อาจต้องไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมครับ

Comments

comments