การเพิ่มช่องใส่ข้อมูลในโปรแกรม PSPP

อาจารย์ที่ได้ดาวน์โหลดและลองใช้โปรแกรม PSPP ไปแล้ว อาจพบปัญหาอย่างหนึ่งนะครับ นั่นคือ โปรแกรมจะอนุญาตให้อาจารย์กรอกข้อมูลได้ประมาณแค่ 17 ช่องเท่านั้น หากอาจารย์ต้องการกรอกข้อมูลจำนวนมากกว่านั้น อาจารย์ก็ต้องคลิกขวาตรงที่ช่องข้อมูลสุดท้าย แล้วเลือก Insert Cases ดังภาพครับ หรือ อาจารย์จะคลิก Insert Cases ที่เมนูด้านบนก็ได้ครับ

PSPP-add-data

อาจารย์ต้องเพิ่มไปทีละช่องครับ ซึ่งอาจจะไม่สะดวกนิดนึงสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับโปรแกรม SPSS

Comments

comments