ตัวอย่างงานวิจัยที่เก็บข้อมูลโดยการวาดรูป

พอดีอาจารย์หลายคนจะเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยให้นักเรียนวาดรูปต่างๆ (เช่น การวาดรูประบบย่อยอาหาร โครงสร้างอะตอม และนิวเคลียสร์ของธาตุกัมมันตรังสี) ผมลองหางานวิจัยที่สนับสนุนวิธีการเก็บข้อมูลโดยการวาดรูป เผื่ออาจารย์จะได้นำไปใช้ศึกษาและอ้างอิงในรายงานวิจัย ดังนี้ครับ

Comments

comments