นี่แหละคือ inquiry

ผมอาจคิดแบบฝรั่งไปหน่อยนะครับ แต่วีดิทัศน์ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่า มันควรเกิดขึ้นบ้างในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ไทย

Comments

comments