เครื่องมือวัด Spatial Ability

ในการเรียนรู้แนวคิดต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ (โดยเฉพาะดาราศาสตร์) ความสามารถในการคิดในใจและจัดกระทำภาพหรือวัตถุที่เป็น 2 – 3 มิติ เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับ ตัวอย่างเช่น

  • ความสามารถในการคิดในใจว่า ภาพของวัตถุหนึ่งจะเป็นอย่างไร เมื่อมองจากมุมต่างๆ
  • ความสามารถในการคิดในใจว่า ภาพของวัตถุหนึ่งจะเป็นอย่างไร เมื่อได้รับการหมุนไปตามมุมที่มีขนาดต่างๆ
  • ความสามารถในการคิดและเปรียบเทียบในใจเกี่ยวกับขนาดสัมพัทธ์ของวัตถุต่างๆ และ/หรือ ระยะห่างสัมพัทธ์ระหว่างคู่วัตถุต่างๆ

อันที่จริง ผมคิดว่า ก่อนการจัดการเรียนการสอนบางเนื้อหาหรือบางแนวคิด (โดยเฉพาะเรื่องดาราศาสตร์) เราควรมีการศึกษาก่อนว่า นักเรียนแต่ละคนมีความสามารถเหล่านี้แล้วหรือยัง ในต่างประเทศ เขามีการทำสิ่งเหล่านี้แล้วครับ และเขาก็มีแบบวัดความสามารถด้านนี้ด้วย (Spatial Ability) จากแบบวัดนี้ เราก็จะทราบได้ว่า นักเรียนคนใดบ้างมีประสบอุปสรรคในการคิดในใจและจัดกระทำภาพหรือวัตถุที่เป็น 2 – 3 มิติ ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นในการเรียนรู้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เรากำลังจะสอน

อาจารย์อาจลองแปลและนำไปใช้ได้นะครับ

Comments

comments