Powers of Ten

ผมมีสื่อ ICT เรื่องขนาดและมาตราส่วนมานำเสนออีกแล้ว (ครับท่าน)

สื่อนี้ถูกคิดขึ้นมาสำหรับพัฒนาความเข้าใจเรื่องขนาดและมาตราส่วนโดยเฉพาะเลยครับ

Comments

comments